Propozície a pravidlá

27_20221125_153924.jpg

Termín: 26.12.2022

Kategória: seniori (muži, ženy)

Registrácia: Družstvá sa registrujú prostredníctvom on-line formulára na web stránke REGISTRÁCIA. Počet družstiev je obmedzený na maximálny počet 10 tímov. 

Rozhodcovia: Zápasy budú viesť licencovaní rozhodcovia.

Hrací čas: 1x15 min. hrubý čas v základných skupinách, 2x10 min. hrubý čas vo finále. Timeout na turnaji nie je možný. V playoff v prípade nerozhodného stavu nasledujú 3 samostatné nájazdy. 

Miesto konania: Mestská športová hala Partizánske, Februárová ul. č. 1082/11

Rozmery hracej plochy: 40 x 20 m, počet hráčov: 5 + 1, povrch: parkety

Rozpis turnaja: Vylosovanie skupín prebehne 21.12.2022. Rozpis turnaja bude zverejnený krátko po vylosovaní skupín.

Ocenenia: Pre najlepšie tri družstvá sú pripravené poháre a medaile. Odovzdané budú aj individuálne ocenenia pra najlepšieho brankára, najlepšieho strelca a najlepšieho hráča turnaja

Predzápasová príprava: Rozcvičenie sa pred zápasom bude primárne prebiehať mimo hracej plochy a v priľahlých priestoroch športovej haly. 

Šatne: Vzhľadom na obmedzený počet šatní budú šatne v halách využívané len ako prechodné, na nutné prípravy pred zápasmi tak, aby boli k dispozícii pre ďalšie družstvo. Osobné veci je nutné si zobrať so sebou. Organizátor neručí za prípadné straty osobných vecí v priebehu celého turnaja.

Poistenie hráčov: Účastníci turnaja štartujú na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie v priebehu turnaja.

Pravidlá

Turnaj sa hrá podľa platných medzinárodných pravidiel IFF.

Hrací systém v základných skupinách:

 • tímy v skupinách odohrajú zápasy systémom každý s každým,
 • zápasy v skupinách sa v prípade remízy v riadnom hracom čase nepredlžujú, za výhru sa udeľujú 2 body, za remízu 1 bod,
 • o poradí v skupine rozhoduje:
 1. vyšší počet bodov,
 2. vzájomný zápas,
 3. vyšší rozdiel skóre,
 4. vyšší počet strelených gólov,
 5. dodatočné nájazdy.
 • v prípade rovnosti bodov 3 tímov sa poradie určí v mini tabuľke zostavenej zo vzájomných zápasov týchto tímov. Na určenie poradia v mini tabuľke sa uplatnia pravidlá opísané vyššie,
 • ak o poradí nerozhodne ani mini tabuľka vzájomných zápasov, poradie sa určí v kompletnej tabuľke,
 • ak ani po aplikovaní všetkých vyššie uvedených krokov nebude možné určiť poradie v skupine, rozhodovať bude eliminácia v samostatných nájazdoch. Pravidlá eliminácie určí na mieste organizátor turnaja.

Organizátor si vyhradzuje právo na možnosť zmeny.