Harvard Summer Camp 2024

31_20240405_215605.jpg

Vážení rodičia, florbalistky, florbalisti… v tomto roku by sme Vám radi ponúkli možnosť prihlásiť Vaše dieťa počas letných prázdnin do denného florbalového kempu. Kemp je určený pre tých, ktorí by radi popracovali na svojich florbalových zručnostiach, technike, pohybe, kondičke pod vedením kvalifikovaných trénerov a popri tom zažili počas leta množstvo zábavy a aktivít s kamarátmi a spoluhráčmi. Kemo je určený rovnako pre chlapcov, tak aj pre dievčatá, pre hráčov a hráčky, ale aj pre brankárov a brankárky.

Našim cieľom je, aby deti strávili plnohodnotný čas športom, hrami, súťažami, zábavou, naučili sa nové zručnosti, zlepšili techniku, kondíciu, bavili sa športom, ktorý nás všetkých spája.

Dátum: 12. - 16. august 2024 (pondelok - piatok)
Čas: 8.00 - 17.00 hod.
Miesto: Partizánske
Strava: 3x denne, pitný režim, ovocie
Vekové ohraničenie: ročník narodenia 2010- 2014
Kapacita: 16 - 20 osôb
Cena: 130 eur
Uzávierka prihlášok: 30.4.2024

Čo ponúkame:

 • Bohatý program zameraný na florbal, individuálny prístup kvalifikovaných trénerov
 • 10 tréningových jednotiek s kvalifikovanými a certifikovanými trénermi (15 hod.)
 • Doobedný tréning zameraný na rozvoj všeobecného pohybu, kondície, sily, obratnosti pod vedením trénerky Simony Zajačkovej
 • Poobedný tréning zameraný na rozvoj florbalových zručností, taktická príprava, videorozbory, špeciálne cvičenia pre brankárov, zápasy v skupinách pod vedením Dušana Ďuríčka
 • 3 x denne strava pre každého účastníka (desiata, obed, olovrant, ovocie, pitný režim)
 • Voľný čas vyplnený hrami a aktivitami, olympiáda
 • Vstup na kúpalisko pod dohľadom inštruktorov plávania, vodné hry
 • Lasergame
 • Videá a fotografie z jednotlivých dní
 • Účasť slovenských florbalových reprezentantiek na tréningoch
 • Tričko s motívom kempu a malý darček pre každého účastníka tábora

Postup pri prihlásení dieťaťa na denný florbalový kemp:

 • Krok 1. - vyplniť prihlášku cez online formulár
 • Krok 2. - úhrada 50% zálohy v termíne splatnosti
 • Krok 3. - úhrada zvyšnej časti do času nástupu do tábora a odovzdanie potrebných dokumentov (potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti)

Prihlasovací online formulár: NA TOMTO ODKAZE

V prípade otázok ohľadom detského tábora nás neváhajte kontaktovať.

Lenka Ďuríčková
0902 377 787