FBK Harvard Partizánske

Športoviská

Zoznam športovísk, kde sa hrajú zápasy alebo konajú tréningy.

MŠH Partizánske
Februárová 1082/11, 958 0 Partizánske
1
Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa Partizánske
Nám. SNP 200/22, 95801 Partizánske
2