Športoviská

Zoznam športovísk, kde sa hrajú zápasy alebo konajú tréningy.

MŠH Partizánske
Februárová 1082/11, 95801 Partizánske
1
Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa Partizánske
Nám. SNP 200/22, 95801 Partizánske
2
ZŠ Malinovského - veľká telocvičňa
Malinovského 31, 95806 Partizánske
3